Temperatur

Temperaturloggern ”iPlug pdf” är avsedd att skickas med varor i transporter runt hela världen för att övervaka att temperatur och i vissa fall luftfuktighet håller sig inom överenskomna gränser till ett konkurrenskraftigt pris.

Varje enskild datalogger som tillverkas testas av en tekniker innan leverans. Det finns inget behov av en speciell programvara eller särskilda kunskaper för att läsa ut mätvärdena från iPlug. Loggern producerar en pdf-rapport så fort den ansluts till USB-porten på en dator och värdena sparas utan kostnad på SWITRACE servrar.

Temperatur

Aktiva filter